Corona-update Theorie 2021

30 december 2020

Ten gevolge de geldende maatregelen ter verspreiding van het Corona-virus wordt de planning van de lessen Theorie 2021 aangepast.

De geplande lessen in de maanden januari en februari 2021 zullen in geen enkel lessencentrum in klasverband doorgaan.

De kandidaten die zich hebben ingeschreven om de opleiding Theorie 2021 te volgen in Diepenbeek zullen per email worden uitgenodigd om de lessen via livestreaming met Microsoft Teams te volgen. Deze livestreaming zal de dag nadien telkens als video beschikbaar gesteld worden voor ALLE ingeschreven kandidaten van alle lessencentra.

De kandidaten kunnen zich voor inhoudelijke vragen wenden tot de coördinator van het lessencentrum waarbij ze zijn ingeschreven, of tot de algemeen coördinator via de contact-pagina.

Delen via

Ook interessant ...

Aanpassing code van goede praktijk

Aanpassing code van goede praktijk

Sinds 1 januari 2020 is een aanpassing van kracht op het ministerieel besluit van 12 mei 2014 met betrekking tot de code van goede praktijk ter uitvoering van artikel 11 van het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009 en ter uitvoering van artikel 28 en artikel 41 van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014.

Lees meer

Examen Gekwalificeerd Persoon 2020 uitgesteld

Examen Gekwalificeerd Persoon 2020 uitgesteld

Het GP-examen dat op donderdag 12 november 2020 in Brussel zou doorgaan, wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Lees meer