Examen Gekwalificeerd Persoon 2020 uitgesteld

30 oktober 2020

Het examen Gekwalificeerd Persoon dat op donderdag 12 november 2020 in Brussel zou doorgaan, wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Gezien de evolutie van de Covid-19-pandemie en de bijhorende maatregelen is het helaas niet mogelijk het GP-examen ter plaatse door te laten gaan. Het Agentschap heeft alternatieven zoals een online examen onderzocht, maar beschikt momenteel niet over de nodige tools om dergelijk examen op afstand te organiseren.

Indien de situatie het toelaat zal het GP examen wellicht in mei/juni 2021 kunnen doorgaan. Van zodra een datum vastligt, zal u op de hoogte gebracht worden. Jagers die ingeschreven waren voor het examen van donderdag 12 november 2020 zullen voorrang krijgen om deel te nemen aan het volgende examen.

De ingeschreven jagers worden per mail op de hoogte gebracht.

Delen via

Ook interessant ...

Strengere identificatieplicht bij honden

Strengere identificatieplicht bij honden

Vanaf 1 januari 2019 moeten Vlaamse dierenartsen het Rijksregisternummer van de verantwoordelijke vermelden op het identificatiecertificaat van een hond. Nu is het erkenningsnummer vereist, maar dat geeft problemen. Het erkenningsnummer is immers niet altijd voorhanden.

Lees meer

Aanpassing code van goede praktijk

Aanpassing code van goede praktijk

Sinds 1 januari 2020 is een aanpassing van kracht op het ministerieel besluit van 12 mei 2014 met betrekking tot de code van goede praktijk ter uitvoering van artikel 11 van het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009 en ter uitvoering van artikel 28 en artikel 41 van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014.

Lees meer