FAVV

Het IJO verzamelt in deze rubriek nuttige informatie en omzendbrieven van het FAVV die belangrijk zijn voor de jagers.

 

Omzendbrief betreffende de hygiëne en de verplichtingen inzake de traceerbaarheid van vrij wild en verklaringen van wildbewerkingsinrichtingen

Op de website van het FAVV vindt u een omzendbrief met als doel de aandacht te vestigen op de wettelijke voorschriften inzake traceerbaarheid die van toepassing zijn op vrij wild vanaf het doden van het wild tot in de erkende wildbewerkingsinrichting.

Rechtstreekse links naar de omzendbrieven:

 

GP - verlies attest van slagen

Een Gekwalificeerd Persoon die niet meer in het bezit is van het attest van slagen, kan een duplicaat aanvragen bij het FAVV.

Tijdelijke opschorting grensoverschrijdende handelsverkeer in niet-onthuid grof vrij wild

De toepassing van de omzendbrief betreffende het grensoverschrijdend handelsverkeer in niet-onthuid grof vrij wild wordt vanaf 1 november 2018 tot nader order opgeschort voor wat betreft het handelsverkeer met: Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland.
Alle karkassen niet-onthuid grof vrij wild afkomstig van de jacht in een andere lidstaat dienen vergezeld te zijn van een gezondheidscertificaat dat opgesteld werd door een officiële dierenarts op de plaats van de jacht.

Rechtstreekse link naar de nieuwsbrieven pagina van het FAVV.

Wederzijdse erkenning van de Gekwalificeerde Persoon binnen de Benelux

De Interparlementaire Benelux-Raad heeft een aanbeveling (nr. 783/2 van 12 december 2008) uitgevaardigd waarin de Regering van de Benelux werd gevraagd een wederzijdse erkenning van de hygiëneopleidingen te realiseren zodanig dat een Luxemburgse, Nederlandse of Belgische jager die over het statuut GP beschikt gemandateerd zou kunnen worden om het eerste onderzoek van vrij wild uit te voeren in de drie Benelux-landen. Als resultaat van het eerste overleg in de werkgroep die werd opgericht naar aanleiding van deze resolutie hebben de Benelux-partners de gelijkwaardigheid van de opleidingen tot GP in de drie landen erkend en beslist dat de aanvraag tot erkenning en registratie van een GP in een ander land van de Benelux in een eerste fase onder bepaalde voorwaarden mogelijk is op zijn vraag.

De volledige tekst kunt u hier downloaden.