FAVV-GP

Het IJO verzamelt in deze rubriek nuttige informatie en omzendbrieven van het FAVV die belangrijk zijn voor de jagers.

Bent u op zoek naar specifieke informatie over de jacht bij het FAVV en vindt u de juiste informatie niet terug in deze rubriek, kijk dan ook even hier.

 

Omzendbrief met betrekking tot de wederzijdse erkenning van de Gekwalificeerde Persoon binnen de Benelux

28 augustus 2023

Het doel van deze omzendbrief bestaat erin de in België geregistreerde gekwalificeerde personen, hierna GP genoemd, in te lichten over de mogelijkheid (geen verplichting !) de erkenning van hun statuut te bekomen voor het Groothertogdom Luxemburg en/of Nederland en daar geregistreerd te worden als GP om het eerste onderzoek van vrij wild uit te voeren in deze drie landen. Tevens worden zij ingelicht over de te volgen procedure.

 

Sfeerbeeld examen GP 2022

17 september 2022

Het examen GP ging op zaterdag 17 september 2022 door in Dilbeek en werd georganiseerd door het IJO in opdracht van het FAVV.

 

Milieucontaminanten: informatie over Perfluoralkyl verbindingen (PFAS)

7 maart 2022

Op de website van het FAVV vindt u geactualiseerde informatie terug ivm de PFAS-problematiek.

 

Omzendbrief met betrekking tot de reglementaire verplichtingen van de gekwalificeerde personen inzake eerste onderzoek van jachtwild

1 september 2021

Deze omzendbrief (PCCB/S3/1219397 v2.0) heeft tot doel, de gekwalificeerde personen (GP) te herinneren aan de reglementaire verplichtingen inzake eerste onderzoek van het jachtwild en die personen aan te sporen tot waakzaamheid ten aanzien van enig letstel dat wijst op Afrikaanse varkenspest of op tuberculose bij het vrij wild.

 

Omzendbrief betreffende goede hygiënepraktijken en traceerbaarheid van vrij wild in wildbewerkingsinrichtingen en de activiteitenverklaringen die deze inrichtingen moeten doen aan het FAVV

18 augustus 2021

Deze omzendbrief (PCCB/S3/1548213 v2.1) heeft als doel de wettelijke voorschriften inzake goede hygiënepraktijken en traceerbaarheid, die van toepassing zijn op erkende wildbewerkingsinrichtingen te verduidelijken.
Verder worden ook de administratieve verplichtingen vermeld met betrekking tot het melden van de activiteiten aan het FAVV.

Meer informatie vindt u hier.

 

GP - verlies attest van slagen

Een Gekwalificeerd Persoon die niet meer in het bezit is van het attest van slagen, kan per email een duplicaat aanvragen bij het FAVV: jacht-chasse@favv-afsca.be

Tijdelijke opschorting grensoverschrijdende handelsverkeer in niet-onthuid grof vrij wild

De toepassing van de omzendbrief betreffende het grensoverschrijdend handelsverkeer in niet-onthuid grof vrij wild wordt vanaf 1 november 2018 tot nader order opgeschort voor wat betreft het handelsverkeer met: Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland.
Alle karkassen niet-onthuid grof vrij wild afkomstig van de jacht in een andere lidstaat dienen vergezeld te zijn van een gezondheidscertificaat dat opgesteld werd door een officiële dierenarts op de plaats van de jacht.

Rechtstreekse link naar de nieuwsbrieven pagina van het FAVV.

Wederzijdse erkenning van de Gekwalificeerde Persoon binnen de Benelux

De Interparlementaire Benelux-Raad heeft een aanbeveling (nr. 783/2 van 12 december 2008) uitgevaardigd waarin de Regering van de Benelux werd gevraagd een wederzijdse erkenning van de hygiëneopleidingen te realiseren zodanig dat een Luxemburgse, Nederlandse of Belgische jager die over het statuut GP beschikt gemandateerd zou kunnen worden om het eerste onderzoek van vrij wild uit te voeren in de drie Benelux-landen. Als resultaat van het eerste overleg in de werkgroep die werd opgericht naar aanleiding van deze resolutie hebben de Benelux-partners de gelijkwaardigheid van de opleidingen tot GP in de drie landen erkend en beslist dat de aanvraag tot erkenning en registratie van een GP in een ander land van de Benelux in een eerste fase onder bepaalde voorwaarden mogelijk is op zijn vraag.

De volledige tekst kunt u hier downloaden.

 

KB's en omzendbrieven FAVV - GP

Volgende KB's en omzendbrieven uit 2014 en 2015 blijven belangrijk voor de Gekwalificeerd Persoon. In onze opleiding GP besteden we hier speciale aandacht aan:

KB van 07/01/2014

betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel: pdf

KB van 30/11/2015

betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong (B.S. 15/12/2015): pdf