Voor een weidelijk wild- en natuurbeheer

Het Instituut voor de Jachtopleiding werd opgericht in 1979 en organiseert al meer dan 40 jaar de theorie- en de praktijkopleiding ter voorbereiding van het jachtexamen.

Het Vlaamse jachtexamen

Het Jachtadministratiebesluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 heeft de modaliteiten en het programma van het jachtexamen vastgelegd in de art. 48 – 59.

Sinds de inrichting van dit examen, zowel theorie- als praktijkexamen, heeft het Instituut voor de Jachtopleiding, onder supervisie van het Agentschap voor Natuur en Bos, jaar na jaar, meegewerkt aan de organisatie en het afnemen van het Vlaamse jachtexamen.

Voorbereidende cursussen

Zowel voor het theoretische als het praktische jachtexamen richt het Instituut voor de Jachtopleiding cursussen in voor kandidaat-jagers, kandidaat-jachtwachters (KB 8 januari 2006 art 8 punt 7)

Het IJO kan daarvoor een beroep doen op docenten die specialisten zijn op het gebied van de door hun onderwezen gebieden die beschikken over het benodigde didactische materieel van het IJO.

Opleidingscentra en data

Het IJO beschikt in elke provincie over 1 of 2 opleidingscentra om de lessen theorie voor het theoretisch jachtexamen te geven.

Deze lessen beginnen begin januari en eindigen einde april. 

Bekijk onze opleidingen

De praktijklessen 'veilige manipulatie jachtvuurwapens en hun munitie' en de lessen 'schietvaardigheid met de hagel- en kogelvuurwapens' worden op dit ogenblik in twee centra gegeven.

Bekijk al onze opleidingscentra