Strengere identificatieplicht bij honden

14 december 2018

Wie zijn hond laat chippen en registreren in de Centrale databank voor honden ontvangt een identificatiecertificaat van de dierenarts. Dat document bevat een aantal gegevens over de hond zelf, maar ook over de verantwoordelijke. Het is immers belangrijk om te weten van wie de hond precies is. Zijn naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Op die manier kunnen gevonden honden snel gelinkt worden aan de juiste persoon.

Is de verantwoordelijke een ‘erkend bedrijf’, bijvoorbeeld erkend hondenfokker, dan moet het certificaat ook het erkenningsnummer vermelden. Maar dat geeft nu en dan problemen, want een erkenningsnummer is er niet altijd. Bijvoorbeeld als de verantwoordelijke een ‘natuurlijk persoon’ is. Daarom wil het Vlaamse gewest dat dierenartsen voortaan het Rijksregisternummer gebruiken. Niet alleen op het identificatiecertificaat trouwens, ook op de ‘fiche vervanging paspoort’ en de ‘asielfiche’.

Ook in Wallonië en Brussel

Het Waalse en Brusselse gewest voerden eerder al gelijkaardige aanpassingen door aan hun regelgeving m.b.t. de registratie en identificatie van honden, met als enige verschil dat het erkenningsnummer daar niet helemaal verdwijnt. Dierenartsen mogen het in deze gewesten wel nog vermelden op de identificatiefiche als het beschikbaar is.

Registratiecertificaat

Ook nieuw vanaf 1 januari 2019 is de verplichte melding van het ras op het registratiecertificaat. Een wijziging die ook werd doorgevoerd in het Waals gewest maar nog niet in het Brusselse gewest.

BronMinisterieel besluit van 12 oktober 2018 tot wijziging van de artikelen 2, 5, 9 en 11 van hetministerieel besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden, BS 5 november 2018. Wolters Kluwer.

Delen via

Ook interessant ...

Gekwalificeerde Personen - detecteren tuberculose

Gekwalificeerde Personen - detecteren tuberculose

Na een afwezigheid van tuberculose in 2019, werd eind 2020 en begin 2021 bij 2 landbouwbedrijven in ons land opnieuw tuberculose vastgesteld bij runderen. Verdere haarden zijn mogelijk na het epidemiologisch onderzoek en de uitgevoerde onderzoeken in de contactbedrijven.

Lees meer

Aanpassing registratienummers Gekwalificeerde Personen

Aanpassing registratienummers Gekwalificeerde Personen

In het kader van de regularisatie van nummers voor officiële documenten werd aan alle GP’s een BE-nummer toegekend.

Lees meer