Aanpassing registratienummers Gekwalificeerde Personen

22 mei 2022

In het kader van de regularisatie van nummers voor officiële documenten werd aan alle GP’s een BE-nummer toegekend. Voor de meeste GP's is dit hun oude S-nummer, voorafgegaan door BE00. Voor houders van landbouwhuisdieren is dit het BE-nummer (Sanitel) dat DGZ hen toegekend heeft. Vanaf mei 2022 moet dit nieuwe BE-nummer vermeld worden op de verklaring na het eerste onderzoek van het wild na het dodenen wordt het oude S-nummer niet meer aanvaard.

Indien u vragen heeft of gewijzigde contactgegevens (telefoon, adres, e-mail) wenst te melden, kunt u contact opnemen via volgend e-mailadres: jacht-chasse@favv-afsca.be.

Delen via

Ook interessant ...

Aanpassing code van goede praktijk

Aanpassing code van goede praktijk

Sinds 1 januari 2020 is een aanpassing van kracht op het ministerieel besluit van 12 mei 2014 met betrekking tot de code van goede praktijk ter uitvoering van artikel 11 van het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009 en ter uitvoering van artikel 28 en artikel 41 van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014.

Lees meer

Strengere identificatieplicht bij honden

Strengere identificatieplicht bij honden

Vanaf 1 januari 2019 moeten Vlaamse dierenartsen het Rijksregisternummer van de verantwoordelijke vermelden op het identificatiecertificaat van een hond. Nu is het erkenningsnummer vereist, maar dat geeft problemen. Het erkenningsnummer is immers niet altijd voorhanden.

Lees meer