Gekwalificeerde Personen - detecteren tuberculose

16 januari 2021

Na een afwezigheid van tuberculose in 2019, werd eind 2020 en begin 2021 bij 2 landbouwbedrijven in ons land opnieuw tuberculose vastgesteld bij runderen. Verdere haarden zijn mogelijk na het epidemiologisch onderzoek en de uitgevoerde onderzoeken in de contactbedrijven.

De 2 landbouwbedrijven die tot op heden bevestigd werden, bevinden zich in de provincie Limburg en in de provincie Luik. Beide haarden bevinden zich in bosrijke gebieden met wild, hoewel het risico zich niet enkel beperkt tot dergelijke bosrijke gebieden.

Zoals u weet kan rundertuberculose zich ook ontwikkelen bij bepaalde soorten wilde dieren (everzwijnen, herten en dassen).

Gekwalificeerde Personen (GP) fungeren als spilfiguren in het contactgebied wilde dieren - gedomesticeerde dieren en hebben een voorname rol te vervullen bij de vroegtijdige detectie van rundertuberculose bij de wilde fauna.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om uw aandacht te vestigen op de noodzakelijke verhoogde waakzaamheid die aan de GP's gevraagd wordt bij het uitvoeren van het eerste onderzoek op karkassen van wilde cervidae/suidae gedood op de jachtgebieden, voornamelijk in en in de nabijheid van deze provincies, met betrekking tot enig letsel dat kan wijzen op tuberculose. Verdere informatie en foto’s van letsels zijn terug te vinden in de Omzendbrief met betrekking tot de reglementaire verplichtingen van de gekwalificeerde personen inzake eerste onderzoek van jachtwild – Oproep tot waakzaamheid met betrekking tot letsels die wijzen op Afrikaanse varkenspest of op tuberculose bij vrij wild (PCCB/S3/1219397).

De strikte toepassing van deze omzendbrief is noodzakelijk om te vermijden dat de ziekte zich op duurzame wijze in de wilde fauna vestigt en dat de ziekte doorgegeven wordt aan fokdieren.

U vindt ook algemene informatie over rundertuberculose en de evolutie van de situatie in België via de volgende link : http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/tuberculose/

Delen via

Ook interessant ...

Aanpassing code van goede praktijk

Aanpassing code van goede praktijk

Sinds 1 januari 2020 is een aanpassing van kracht op het ministerieel besluit van 12 mei 2014 met betrekking tot de code van goede praktijk ter uitvoering van artikel 11 van het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009 en ter uitvoering van artikel 28 en artikel 41 van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014.

Lees meer

Strengere identificatieplicht bij honden

Strengere identificatieplicht bij honden

Vanaf 1 januari 2019 moeten Vlaamse dierenartsen het Rijksregisternummer van de verantwoordelijke vermelden op het identificatiecertificaat van een hond. Nu is het erkenningsnummer vereist, maar dat geeft problemen. Het erkenningsnummer is immers niet altijd voorhanden.

Lees meer